vektor

Kopiera term
1. bakteriofag eller plasmid som används för att föra in DNA i en cell. 2. organism som överför smittämne.
vector
Kopiera term
1. bacteriophage or plasmid used to introduce foreign DNA into a cell. 2. intermediate organism that transmits a disease from a reservoir to a host.