venflon

Kopiera term
ett tunt rakt plaströr, för läkemedelsadministrering och vätsketillförsel, som fungerar som införselport till ven.
Venflon
Kopiera term
venous access port consisting of a thin straight plastic tube, used to administer drugs or fluids.