ventrikelflimmer,

Kopiera term
VF, kammarflimmer, hjärtrytmrubbning med oregelbunden elektrisk aktivitet i hjärtats kammare.
ventricular fibrillation
Kopiera term
VF, V-fib, cardiac dysrhythmia characterized by irregular electrical activity in the ventricles of the heart.