ventrikeltakykardi

Kopiera term
VT, typ av hjärtrytmrubbning med snabb regelbunden elektrisk aktivering av hjärtats kamrar utan inverkan av förmak.
ventricular tachycardia
Kopiera term
VT, a heart rhythm disorder with regular, fast heart rate that arises from improper electrical activity in the ventricles of the heart.