vertebrobasilar insufficiens

Kopiera term
nedsatt cirkulation i hjärnstam och lillhjärna vilket bl.a. leder till dubbelseende, sluddrigt tal och balanssvårigheter.
vertebrobasilar insufficiency
Kopiera term
impaired circulation in brain stem and cerebellum, causing symptoms such as double vision, slurred speech and balance problems.