virus

Kopiera term
smittsamma, ofta sjukdomsframkallande mikroorganismer av DNA- eller RNA-typ som kräver en värdcell för att fortplanta sig.
virus
Kopiera term
small submicroscopic obligate intracellular infectious microorganism consisting of a central nucleic acid material, either DNA or RNA, surrounded by a protein coat and sometimes encased in a lipid envelope.