viscera

Kopiera term
inälvor, samlingsbenämning på organ belägna i kroppshålorna, t.ex. lever, magsäck, och tarmar. Adj. visceral.
viscera
Kopiera term
internal organs, collective term for organs located in body cavities, e.g., liver, stomach, intestines. Adj. visceral.