vitalindikation

Kopiera term
omständighet varvid man måste företa viss åtgärd för att rädda patientens liv.
vital indication
Kopiera term
clinical circumstance that motivates and prioritizes a particular intervention, which must be taken to save the patient’s life.