von Recklinghausens sjukdom

Kopiera term
typ av neurofibromatos, ärftlig sjukdom med talrika fläckar i huden (café-au-lait-fläckar) och oftast perifera nervtumörer som ger knutor i huden och symtom från ögon, skelett och nervsystem.
von Recklinghausen's disease
Kopiera term
neurofibromatosis type I, hereditary disease characterized by multiple café au lait skin lesions and usually accompanied by peripheral neuromas that manifest as skin nodules.