vulnus

Kopiera term
traumatiskt sår: v. contusum krossår; v. incisum eller incisivum snittsår; v. infectum infekterat sår; v. morsum bitsår; v. penetrans pentrerande sår; v. sci ssum slitsår; v. sclopetarium skottsår.
vulnus
Kopiera term
trauma-related wound of skin or mucous membrane: vulnus contusum contusion or crush injury; v. incisum or incisivum wound caused by cut; v. infectum infected wound; v. morsum wound inflicted by biting; v. penetrans penetrating wound; v. scissum split wound; v. sclopetarium gunshot wound.