xantokromi

Kopiera term
gulfärgning av ryggmärgsvätska orsakad av abnorm nedbrytning av röda blodkroppar, t.ex. vid subaraknoidalblödning.
xanthochromia
Kopiera term
yellow discoloration of cerebrospinal fluid caused by abnormal breakdown of red blood cells, as seen in e.g. subarachnoid hemorrhage.