xeroderma pigmentosum

Kopiera term
hudsjukdom med ökad solljuskänslighet på grund av defekt reparationssystem för UV-ljusinducerade skador i huden, vilket kraftigt ökar risken för hudcancer.
xeroderma pigmentosum
Kopiera term
dermatological disease characterized by increased sensitivity to sunlight due to a defect in repair mechanism of UV-induced damage to skin, which greatly increases the risk of skin cancer.