yrsel

Kopiera term
vertigo, ostadighetskänsla, upplevelse av att omgivningen eller man själv roterar.
dizziness
Kopiera term
collective term for impaired stability which may include vertigo, disequilibrium, unsteadiness, presyncope and related sensations.