zygot

Kopiera term
befruktad äggcell: homozygot med samma arvsanlag på motsvarande platser i ett kromosompar; heterozygot med olika arvsanlag på motsvarande platser i ett kromosompar.
zygote
Kopiera term
fertilized egg cell: homozygote having the same genetic material at the corresponding location in a chromosome pair; heterozygote different genetic material at the corresponding location in a chromosome pair.